IMG-6965.jpg

זכויות הנוער

מאגר זכויות הנוער

מהן זכויות הנוער ומה מתרחש בפועל?

לקראת צה"ל 

עוד זכויות

זכויות

בעבודה

שאלות נפוצות

זכויות

בלימודים

זכויות קורונה

נוער כפר ורדים שלום,

אנו שמחים לרגל החזרה ללימודים לאחר תקופת הסגר המאתגרת. אתר זכויות זה נוצר בשבילנו.

מטרתו היא לחשוף אותנו לזכויותנו וחובתנו. המאגר מתחלק לארבעה פרקים.

הפרק הראשון עוסק בזכויות התלמידים בלימודים. הפרק השני עוסק בזכויות הנוער בעבודה. הפרק השלישי מכיל בתוכו זכויות רלוונטיות לקראת השירות הצבאי או השירות הלאומי. והפרק הרביעי הוא מקבץ זכויות וחובות שונות המעניינות את הנוער.

מועצת התלמידים והנוער כפר ורדים נמצאת כאן בשביל כל אחד ואת מכם! תפקידנו לוודא שכל בני הנוער בישוב מכירים את זכויותיהם וחובותיהם ואנחנו נעשה הכול על מנת לשמור על זכויות של כל נערה ונער בכפר ורדים!

בברכה

אלמוג אמסלם

יושב ראש מועצת הנוער

גל בשירי

יור אתית משפטית