Zoom out

עודכן ב: פבר 13

כיתות ה’ – י”ב במפגשים חברתיים במרחבים פתוחים


זה מספר ימים שמערכת החינוך בכפר ורדים מתכננת מפגשים חברתיים לכיתות ה’ – י”ב במרחבים הפתוחים בהובלת הצוותים החינוכיים בבתי החינוך קשת, תפן ואמירים.


לאחר שבוע גשום, מזג האוויר הנוח (יחסית) איפשר היום לקיים את אירוע ה-Zoom out המדובר, כאשר הצימאון למפגש פנים אל פנים הורגש בכל המעגלים וניכר בקרב הצוותים והתלמידים.

ראש המועצה אייל שמואלי, מנהלת מחלקת החינוך חני יאיר, צוות מחלקת החינוך ומנהלי בתי החינוך סיירו בין הקבוצות שהיו מפוזרות בשטחים הירוקים בכפר, ומועצת הנוער הישובית חילקה לתלמידים עוגות אישיות עם ברכה שהכינו בעצמם.

המפגשים נערכו בשטחים פתוחים ברחבי הכפר ובבתי החינוך החל מצומת המפה, דרך חורשת הברבת, מצפור גיא, סביבת המארג, חצר המרכז הקהילתי, מגרשי הספורט הפתוחים, רחבת המניין המשפחתי  גג ספריית תפן וחצרות בתי החינוך – כל זאת בקבוצות של עד 19 תלמידים בהובלת הצוותים החינוכיים. האירוע והתכנים היו כתוצר שנולד במשותף כצורך בפורום מוביל חינוך שהוא פורום משותף לכל מובילי מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בכפר ורדים.


14 צפיות0 תגובות