• almog0511

בחירות במועצת הנוער

כמדי שנה, התקיימו בחירות למזכירות מועצת הנוער הרשותית.

מועצת הנוער הרשותית בכפר ורדים הינה הגוף המייצג את כלל בני הנוער בישוב. מועצת הנוער פועלת תוך שיתוף פעולה ועבודה מאומצת לפתח מענים לצרכי בני הנוער ביישוב.

חברי מועצת הנוער היוצאת ערכו ימי חשיפה ובחירות בתנועות ובגופי הנוער לשם הקמת מועצת נוער רשותית לשנת תשפ"א.לפני כשבועיים התקיימה מליאת פתיחה חגיגית בנוכחות ראש המועצה, אייל שמאולי, מנהלת מחלקת חינוך, חני יאיר, מנהלת המרכז הקהילתי, מיי-טל דרורי גנגרנוביץ', ונציגי המועצה החדשים המייצגים את כל קשת בתי הספר ותנועות הנוער בישוב. 

בישיבה הוצגה פעילות המועצה בישוב, מטרות המועצה, מבנה מועצת הנוער, ממלאי תפקידים במועצה ועוד.

בשבוע שעבר התקיימו בחירות לממלאי התפקידים במועצת הנוער. את הבחירות הדמוקרטיות ניהלה ועדת הבחירות היוצאת בהשתתפות  שליו בוחניק - יושב ראש ועדת הבחירות, נציגות המרכז הקהילתי ונציגות המועצה.

לאחר בחירות צמודות ולא מעט רגעי מתח!

הנבחרים הם:

יו״ר - אלמוג אמסלם. תלמיד כיתה י בבית ספר אמירים ומדריך בתנועת הצופים.

סגן יו״ר - אביב שחר תלמיד כיתה ח בבית ספר אמירים וחניך בתנועת הצופים

מזכ״לית - מיכל מליק, תלמידת כיתה יא בבית ספר סאסא ומדריכה בתנועת נועם.

דובר - אורי עידו, תלמיד כיתה י באמירים ופעיל בתנועת הצופים

יו"ר נוער וקהילה - נועה יפרח. תלמידת כיתה ט בבית ספר אמירים

מבקר המועצה- גל בשירי, תלמיד כיתה י  באמירים ומדריך בתנועת הצופים

נציגים מחוזיים - אביב שחר, מיכל מליק ואלמוג אמסלם.

נאחל לכולנו שנת עשייה פורייה והצלחה לכולם!!!
3 צפיות0 תגובות