אין להם זכות לפגוע בזכות

כל הזכויות בבגרות כבר פה