78777270_939783019756409_912758825749472

הודעות ועידכונים

שדרגנו את האתר עבורכם

שירותים

איך אפשר

לעזור?

בילוי

ופנאי

רואים

שקוף

זכויות

הנוער

קורה

במועצה

ים פעילויות וכיף במקום אחד

בילוי ופנאי

117949368_181351126837509_74851854653102

כל אירועי הנוער מחכים לכם פה

אביב.png

טקס זיכרון לרצח יצחק רבין ז״ל

השקיפות זה הדבר החשוב לנו ביותר

רואים שקוף

117955462_181351243504164_69781201509563
78777270_939783019756409_912758825749472

נוער זכאי לזכויות

זכויות הנוער

0006563_-1938_328.png

חוק זכויות התלמיד

השקיפות זה הדבר החשוב לנו ביותר

קורה במועצה

women_l.jpg

חולמות לחולל שינוי ?

666765675-scaled.jpg

מועדון שומ"ם מסכם שנה