רואים שקוף

נוער אתם מוכנים לזה ?
הכל כבר כאן פרוטקלים דוחות מבקר וכל הטפסים והאישורים שצריך

פרוטוקלים

 

פרוטוקול ישיבה 2 - 24/9

טפסים

 

הזמנות לישיבות מועצה

הזמנה ישיבה 2 - 24/9

דוחות מבקר

 

בקרוב

פרוטוקלים וועדת דוברות

בקרוב

פרוטוקלים וועדת נוער קהילה

בקרוב