עותק של רבין 26-2.png

תערוכה לזכר יצחק רבין

קטע 3