IMG-6965.jpg

עוד זכויות

עוד זכויות

בחלק זה במאגר תמצאו את כל הזכויות אשר בני נוער צריכים לדעת בחיי היום יום כגון: לימודי נהיגה, פתיחת חשבון בנק, הוצאת תעודת זהות וכו..

אסור לפגוע בתלמיד בשל מעשי הוריו:

תשובות לשאלות

תשובות לשאלות נפוצות