IMG-6965.jpg

לקראת צה״ל

לקראת צה״ל

בחלק זה במאגר תמצאו את כל הזכויות אשר קשורות לתהליך הצו הראשון, יום המאה, מיונים והתנדבות לשירות הצבאי בצה"ל

בחרו את הנושא המעניין אותכם

אסור לפגוע בתלמיד בשל מעשי הוריו: