תחרות פורים

ההרשמה עדין לא נפתחה

יום

המעשים הטובים

ביום ב' 23/3/2020 נתכנס באולם הספורט בבית הספר קשת בשעה 22:00, במסגרת הפעילות נערוך סעודת הוקרה לבני הנוער על פועלם ועשייתם למען הקהילה לאורך כל השנה. לאחר מכן נתארגן למשימת הנוער ונצא לבצעה. המשימה נשמרת בחשאיות ותועבר אך ורק לבני הנוער.

8/3/2020

23/3/2020