זכויות הנוער

זכויות בבגרות

זכויות בעבודה

מהן זכויות הנוער העובד, ומה מתרחש בפועל?


מדי קיץ מפרסמות הרשויות את החוקים המגדירים את המותר והאסור בהעסקת בני נוער. ואולם משיחות שקיימנו עם בני נוער שעובדים בחופש הגדול עלתה תמונה עגומה ומטרידה של ניצול, חוסר אכיפה ופסימיות צינית, כדברי אחד הנערים: "חוקים נוצרו כדי להפר אותם"

לאחר שסימנו את שנת הלימודים ויצאנו לחופש הגדול, מצטרפים 616,824 עובדים פוטנציאליים לשוק העבודה, גם אם לחודשיים בלבד. רבים מתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים משתלבים בימים האלה במגוון עבודות, כאשר לרבים מהם זו ההתנסות הראשונה בשוק העבודה. לבני נוער עובדים יש זכויות מיוחדות, והרשויות מפרסמות אותן מדי שנה.

 

ואולם בשיחות שקיימנו עם נערות ונערים עובדים, עלה הרושם שהמעסיקים אינם מיישמים את החוקים, וקשה למצוא עדות לאכיפתם. נוסף על כך, רבים מבני הנוער עצמם אינם מודעים לחוקים האמורים להגן עליהם.

 

גרוע מכך: מעבר לחוסר המודעות של בני הנוער לזכויותיהם, קשה להשתחרר מהרושם שהם מקבלים בהכנעה את התנאים הקיימים מתוך "חוסר ברירה". כששאלנו אותם מה צריך לעשות כדי להביא לאכיפת החוקים, הם לא חשבו כלל על מוסדות אכיפת החוק, אלא ציינו ביובש שנראה כי "חוקים נוצרו כדי להפר אותם".