וועדת דוברות

תפקידה לפרסם להסביר ולייצג את המועצה ופעילויותיה בפני התקשורת, בפני גורמים חיצוניים וברשתות החברתיות, לפרסם הודעות ותגובות בשם המועצה (בתיאום עם יו"ר ומנחה המועצה ובאישורם) ולהעלות לסדר היום נושאים רלוונטיים וחשובים לנוער.